Tòa án Mỹ từ chối cấp thẻ xanh cho người nhập cảnh trái phép

Tòa án Mỹ từ chối cấp thẻ xanh cho người nhập cảnh trái phép
 Tháng Sáu 8, 2021

Tin nước Mỹ – Tòa án tối cao Mỹ đã công bố từ chối cấp quy chế thường trú cho những người nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người nhập cư, kể cả những người đã sống tại Mỹ nhiều năm. Ngày 7/6, Tòa án…

Thẻ xanh Mỹ là gì và những điều cần biết nếu muốn định cư Mỹ

Mỹ: Trump ngừng cấp thẻ xanh 60 ngày để hạn chế thất nghiệp

 Tháng Tư 22, 2020

Báo Mỹ – Trump dự kiến ra sắc lệnh ngày 22/4 để đình chỉ nhập cư với những người muốn xin thẻ xanh trong 60 ngày.  “Việc tạm ngừng nhập cư sẽ giúp những người Mỹ thất nghiệp được ưu tiên trong quá trình tìm việc làm khi Mỹ tái mở cửa”, Tổng thống Mỹ…