Hoa Kỳ một lần nữa bị lôi kéo vào một vở kịch trần nợ. Điều gì xảy ra nếu Mỹ không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nhiều lần cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể không thực hiện được các nghĩa vụ của mình ngay sau ngày 1 tháng Sáu. Tổng thống Joe Biden và các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận để giải quyết giới hạn vay nhưng vẫn chưa giải quyết được những khác biệt của họ. Hậu quả của việc vỡ nợ sẽ rất to lớn, đối với cả quốc gia và thế giới.

Nếu trần nợ không được nâng lên kịp thời, Bộ Tài chính và Nhà Trắng sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc thanh toán hóa đơn nào bằng số tiền hiện có.

Hoa Kỳ chưa bao giờ bỏ lỡ việc thanh toán các hóa đơn của mình trước đây. Trên thực tế, trong 45 năm qua, Quốc hội đã hơn 60 lần điều chỉnh trần nợ. Xem quy trình thường diễn ra như thế nào và việc vỡ nợ có thể có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu và các hộ gia đình Mỹ.

Đồng đô la đã lâu được coi là đồng tiền dự trữ toàn cầu và trái phiếu Mỹ được xem là một trong những khoản đầu tư ổn định nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu Washington không thể thanh toán cho các chủ nợ, lãi suất của các khoản nợ này sẽ tăng lên, và điều này sẽ gây ra một loạt lãi suất cao hơn, bao gồm lãi suất thế chấp, lãi suất thẻ tín dụng và lãi suất cho vay tiêu dùng.

Hậu quả thực sự của việc vỡ nợ có thể là một cuộc suy thoái kinh tế, với số lượng việc làm giảm đi và khó khăn gia tăng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

Trong vòng 30 năm tới, dự kiến ​​tiền lãi của khoản nợ Mỹ sẽ chiếm tới 50% thuế thu nhập. Điều này dẫn đến việc cắt giảm đáng kể các chi tiêu và tăng thuế để cải thiện tình hình.

Hơn nữa, nếu không có sự thay đổi, trợ cấp An sinh xã hội dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm lên đến 23% sau năm 2035.