Múi giờ Mỹ và cách chuyển đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ

Bảo An Tháng Tư 4, 2021 17:14

Việc tìm hiểu múi giờ Mỹ và sự chênh lệch giữa giờ Việt Nam với giờ Mỹ là rất quan trọng đối với những người thường xuyên di chuyển giữa 2 nước. Tuy nhiên với đặc thù lãnh thổ rộng lớn và trả dài trên nhiều kinh độ như nước Mỹ thì việc xác định thời gian hiện tại và chuyển đổi giờ giữa 2 quốc gia là không hề dễ dàng.

Trong bài viết hôm nay Báo Mỹ sẽ phân tích các đặc điểm phân bố các múi giờ của nước Mỹ và giúp bạn giải được bài toán chuyển đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ.

Tìm hiểu về múi giờ Mỹ
Sự chênh lệch thời gian giữa múi giờ Mỹ và Việt Nam

Do khoảng cách giữa các khu vực lớn nên Mỹ có tổng cộng 9 múi giờ khác nhau thay đổi từ miền đông sang miền tây của đất nước. Dưới đây là các múi giờ bao trùm nước Mỹ và các lãnh thổ sở hữu của Mỹ:

Giờ chuẩn miền Đông (UTC-4)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn miền Đông sẽ có múi giờ UTC-4 vào mùa hè và UTC-5 vào mùa đông.

Bao gồm: Connecticut, District of Columbia, Nam và Đông Floria. Georgia, Indiana (không bao gồm các hạt ở phía Tây Bắc và Tây Nam). Bờ đông Kentucky, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio. Đông Tennessee, Virgina và một số khu vực khác.

Các khu vực thuộc giờ chuẩn miền Đông cách Việt Nam 11 tiếng vào mùa hè và 12 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở New York sẽ là 7 giờ sáng vào mùa hè và 6 giờ sáng vào mùa đông.

Giờ chuẩn miền Trung (UTC-5)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn miền Đông sẽ có múi giờ UTC-5 vào mùa hè và UTC-6 vào mùa đông.

Bao gồm: Vùng Đông Bắc Florida, Illinois, các phần còn lại của Kansas, phía tây Kentucky, Lousiana. Phía tây Michigan, Oklahoma, phía tây Tennessee, Texas (ngoại trừ El Paso, Hudspeth và một phần Culberson) và một số khu vực khác.

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn miền Trung cách Việt Nam 12 tiếng vào mùa hè và 13 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở Texas sẽ là 6 giờ sáng vào mùa hè và 5 giờ sáng vào mùa đông.

Các múi giờ chính thức ở Mỹ
Mỹ có 4 múi giờ thông dụng nhất đó là Giờ chuẩn miền núi, giờ chuẩn miền đông, giờ chuẩn miền trung và giờ chuẩn Thái Bình Dương

Giờ chuẩn miền Núi (UTC-6)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn miền Núi sẽ có múi giờ UTC-6 vào mùa hè và UTC-7 vào mùa đông.

Bao gồm: Arizona, Colorado, các hạt phía tây Kansasm, Montana, New Mexico, và một số hạt ở phía tây Texas,..

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn miền Núi cách Việt Nam 13 tiếng vào mùa hè và 14 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở New Mexico sẽ là 5 giờ sáng vào mùa hè và 4 giờ sáng vào mùa đông.

Giờ chuẩn Thái Bình Dương (UTC-7)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn Thái Bình Dương sẽ có múi giờ UTC-7 vào mùa hè và UTC-8 vào mùa đông.

Bao gồm: Washington, California, Nevada, Oregon (không bao gồm hạt Malheur,..)

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn Thái Bình Dương cách Việt Nam 14 tiếng vào mùa hè và 15 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở Washington sẽ là 4 giờ sáng vào mùa hè và 3 giờ sáng vào mùa đông.

Giờ chuẩn Alaska (UTC-8)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn Alaska sẽ có múi giờ UTC-8 vào mùa hè và UTC-9 vào mùa đông. Bao gồm: phần lớn tiểu bang Alaska.

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn Alaska cách Việt Nam 15 tiếng vào mùa hè và 16 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở Anchorage sẽ là 3 giờ sáng vào mùa hè và 2 giờ sáng vào mùa đông.

Giờ chuẩn Hawaii-Aleut (UTC-9)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn Hawaii-Aleut sẽ có múi giờ UTC-9 vào mùa hè và UTC-10 vào mùa đông.

Bao gồm: Quần đảo Aleut và tiểu bang Hawaii.

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn Hawaii-Aleut cách Việt Nam 16 tiếng vào mùa hè và 17 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở Hawaii sẽ là 2 giờ sáng vào mùa hè và 1 giờ sáng vào mùa đông.

Giờ chuẩn Samoa (UTC-10)

Các khu vực thuộc giờ chuẩn Samoa sẽ có múi giờ UTC-10 vào mùa hè và UTC-11 vào mùa đông.

Bao gồm: Khu vực Samoa thuộc Mỹ

Các khu vực thuộc Giờ chuẩn Samoa cách Việt Nam 17 tiếng vào mùa hè và 18 tiếng mùa đông.

Ví dụ: ở Việt Nam đang là 18 giờ thì ở Samoa sẽ là 1 giờ sáng vào mùa hè và 12 đêm của ngày hôm trước vào mùa đông.

Ngoài ra Mỹ có 2 múi giờ chính khác đó là Giờ chuẩn Đại Tây Dương (UTC-4), Giờ chuẩn Chamorro (UTC+10) và 2 múi giờ không chính thức thuộc vùng lãnh thổ không có người ở. Bao gồm: trạm nghiên cứu khoa học đặt ở Cực Nam Trái Đất và đảo san hô Baker và Howland nằm ở Thái Bình Dương.

Xác định thời gian hiện tại ở Mỹ

Thời gian hiện tại ở Mỹ phụ thuộc vào 2 yếu tố đó là vị trí địa lý và mùa trong năm. Bởi múi giờ của nước Mỹ sẽ phân bổ theo vị trí địa lý và thay đổi theo mùa.

Múi giờ của các tiểu bang nước Mỹ

Xác định múi giờ ở các tiểu bang nước Mỹ
DO địa hình rộng lớn nên mỗi khu vực ở Mỹ sẽ thuộc múi giờ khác nhau

Do đặc thù địa hình, các tiểu bang của nước Mỹ được phân bố theo múi giờ khác nhau. Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo múi giờ cụ thể như sau:

 • Giờ chuẩn Thái Bình Dương: Washington, California, Nevada, Oregon (không bao gồm hạt Malheur,..)
 • Giờ chuẩn miền núi: Arizona, Colorado, các hạt phía tây Kansasm, Montana, New Mexico, và một số hạt ở phía tây Texas,..
 • Giờ chuẩn miền Trung: Vùng Đông Bắc Florida, Illinois, các phần còn lại của Kansas, phía tây Kentucky, Lousiana. Phía tây Michigan, Oklahoma, phía tây Tennessee, Texas (ngoại trừ El Paso, Hudspeth và một phần Culberson) và một số khu vực khác.
 • Giờ chuẩn miền Đông: Connecticut, District of Columbia, Nam và Đông Floria. Georgia, Indiana (không bao gồm các hạt ở phía Tây Bắc và Tây Nam). Bờ đông Kentucky, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio. Đông Tennessee, Virgina và một số khu vực khác.
 •  Giờ chuẩn Alaska: phần lớn tiểu bang Alaska
 • Giờ chuẩn Đại Tây Dương: Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và khu vực Puerto Rico
 • Giờ chuẩn Hawaii-Aleut: Quần đảo Aleut và tiểu bang Hawaii
 • Giờ chuẩn Samoa: Samoa thuộc Mỹ
 • Giờ chuẩn Chamorro: Quần đảo Bắc Mariana và Guam

Sự thay đổi múi giờ theo mùa ở Mỹ

Ngoài yếu tố địa lý thì giờ của nước Mỹ còn thay đổi theo mùa, cụ thể là mùa đông và mùa hè. Giờ mùa đông của nước Mỹ bắt đầu từ 2h00 sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 trong năm và kéo dài đến ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 3 năm sau. Trong giai đoạn này múi giờ sẽ giữ nguyên như quy ước là UTC-5, UTC-6, UTC-7, UTC-8.

Giờ mùa hè của nước Mỹ sẽ bắt đầu vào 02h00 sáng ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 3 và kết thúc vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 cùng năm. Trong giai đoạn này các múi giờ trên sẽ chuyển thành UTC-4, UTC-5, UTC-6, UTC-7.

Cụ thể:

 • Múi giờ của khu vực Thái Bình Dương: UTC-8 mùa đông & UTC-7 mùa hè
 • Múi giờ miền núi: UTC-7 mùa đông & UTC-6 mùa hè
 • Múi giờ miền Trung: UTC-6 mùa đông & UTC-5 mùa hè
 • Múi giờ miền Đông: UTC-5 mùa đông & UTC-4 mùa hè

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng ở nước Mỹ, thời gian mùa hè dài hơn mùa đông và khoảng thời gian chênh lệch giữa 2 mùa là 1 giờ. Bởi thế nếu đến Mỹ trong thời gian dài, chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 tiếng vào lúc giờ mùa hè bắt đầu và lùi 1 tiếng khi giờ mùa hè kết thúc.

Sự chênh lệch giữa múi giờ Mỹ và Việt Nam

Múi giờ Mỹ và Việt Nam cách nhau bao nhiêu tiếng
Múi giờ ở Việt Nam là UTC +7:00 nên giờ ở Việt Nam sẽ chạy trước giờ ở Mỹ.

Nước Mỹ là quốc gia rộng lớn với lãnh thổ trải dài qua nhiều kinh độ. Bởi vậy, nếu như Việt Nam chỉ có 1 múi giờ duy nhất thì nước Mỹ có nhiều múi giờ. 2 quốc gia này cách nhau nửa quả địa cầu. Thông thường nếu Việt Nam đang vào ban ngày thì ở Mỹ sẽ là ban đêm và ngược lại.

Bởi thế khi được hỏi là “Mỹ cách Việt Nam bao nhiêu giờ đồng hồ” thì câu trả lời mọi người đưa ra thường là 12 giờ. Ngoài ra, múi giờ ở Việt Nam là UTC +7:00 nên giờ ở Việt Nam sẽ chạy trước giờ ở Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ có diện tích rất rộng lớn, các bang thuộc kinh độ và múi giờ khác nhau. Từ đó sự chênh lệch thời gian giữa các bang tại Mỹ với Việt Nam cũng khác nhau.

Cách chuyển đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ

Để xác định được thời gian hiện tại ở nước Mỹ thì cần quan tâm 2 yếu tố, một là thành phố, tiểu bang thuộc múi giờ nào và sự chênh lệch múi giờ theo mùa tại Mỹ.

 1. Thành phố, tiểu bang ở Mỹ thuộc múi giờ nào?

Mỗi một thành phố, tiểu bang ở Mỹ sẽ có thời gian khác nhau. Nên việc đầu tiên bạn phải xác định là nơi bạn đến thuộc múi giờ nào. Từ đó sẽ xác định được chênh lệch thời gian giữa nơi đó với Việt Nam là bao nhiêu.

 1. Hiện tại Mỹ đang là mùa đông hay mùa hè?

Bước thứ 2 trong việc xác định chênh lệch giữa giờ Việt Nam và giờ Mỹ đó là tìm hiểu xem Mỹ đang vào mùa nào. Bởi mỗi mùa tại Mỹ sẽ tính thời gian khác nhau và khoảng thời gian chênh lệch giữa 2 mùa là 1 giờ.

Tóm lại là vì Việt Nam chỉ có 1 múi giờ đó là (UTC+7) nên chúng ta chỉ cần lấy giờ Việt Nam hiện tại trừ đi chênh lệch múi giờ là sẽ ra được kết quả cho câu hỏi “bây giờ ở Mỹ là mấy giờ” ngay thôi. Còn nếu muốn đổi giờ Mỹ sang giờ Việt Nam thì chỉ cần cộng ngược lại là được.

Ví dụ: Nếu ở Việt Nam là 18h ngày 15/3/2021 thì bây giờ là mấy giờ ở California Mỹ?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải xác định bang Califfornia thuộc múi giờ nào và đang ở mùa nào.

Dựa vào thời gian thì hiện California đang vào mùa hè và tương ứng với múi giờ UTC-7.

Như vậy giờ Mỹ hiện tại ở California sẽ là 18 – 14 = 4 giờ sáng.

Tương tự: Nếu ở Việt Nam là 9h ngày 20/12 thì bây giờ là mấy giờ ở New York Mỹ?

Theo mốc thời gian này thì hiện tại ở New York Mỹ đang là mùa đông và tương ứng với múi giờ UTC-5.

Ta lấy 9 – 12 = – 3 ( dấu âm nghĩa là hiện tại ở New York còn 3 tiếng nữa mới đến ngày 20/12 vì mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Như vậy giờ Mỹ hiện tại ở New York sẽ là 21 giờ ngày 19/12).

Việc tìm hiểu múi giờ Mỹ là rất quan trọng với những người chưa có kinh nghiệm đi du lịch Mỹ hoặc thường xuyên đi công tác. Hy vọng qua bài viết trên sẽ hữu ích với các bạn!

Bảo An – Báo Mỹ

Thẻ:,


Đang tải...

Cùng chuyên mục

Mỹ dừng tiêm vaccine COVID-19 của J & J vì chứng máu đông hiếm gặp

Mỹ dừng tiêm vaccine COVID-19 của J & J vì chứng máu đông hiếm gặp

Tin nước Mỹ – Cơ quan y tế liên bang của Mỹ đã kêu gọi dừng tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson sau khi ghi nhận nhiều trường hợp gặp phải chứng máu đông cục hiếm gặp. Trong một thông báo vào ngày 13/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch…

Tin mới

Hàng nghìn người Mỹ hủy đặt tiêm vaccine Johnson & Johnson

Hàng nghìn người Mỹ hủy đặt tiêm vaccine Johnson & Johnson

CỘNG ĐỒNG Tháng Tư 15, 2021

Sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngừng sử dụng vaccine COVID-19 loại 1 liều của Johnson & Johnson thì nhiều bang cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Hàng nghìn khách hàng đã đặt hẹn chủng cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Ngày 13/4, giới chức 3…